Údržba

Multione M28D mulčovač

V oblasti údržby zeleně nabízíme sečení travnatých ploch včetně sběru a likvidace odpadu.

Komplexní péče o trávníky, plány hnojení a chemická ochrana.

Mulčování neudržovaných ploch s odstraněním nežádoucího porostu, a to za pomocí křovinořezů nebo mulčovače.Udržba areálů fotovoltaických elektráren.

Postřik zpevněných ploch herbicidy, tvarování živých plotů a udržovací řez okrasných i ovocných dřevin.

Kácení stromů klasickou metodou, ale i ve ztížených podmínkách za pomoci plošin, případně horolezeckých technik.

Mulčovač v akci